Logo
 
Logo

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem po analizie danej sprawy. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy.


W razie udzielenia porady prawnej, a następnie zleceniu prowadzenia sprawy, kwota wynagrodzenia za poradę prawną zaliczana jest na poczet honorarium za prowadzenie sprawy. W przypadku kompleksowej stałej obsługi podmiotów gospodarczych jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych.

Wynagrodzenie może mieć formę jednorazowej opłaty lub być ustalone w oparciu o stawki godzinowe. W przypadku niektórych spraw, Kancelaria może umówić się z Klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od wyniku sprawy.

Zapłata za świadczone usługi może być dokonana osobiście w siedzibie Kancelarii lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium.