Logo
 
Logo

Jednym z głównych powodów, dla których powstała strona kancelarii w Stargardzie była myśl o tych osobach, które chciałyby uzyskać poradę prawną w sprawach, które są dla nich w danym momencie ważne, bez konieczności wizyty w bezpośrednio w samej Kancelarii i dojeżdżania do Stargardu.


Za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą Państwo uzyskać nie tylko poradę prawną, ale także projekt opinii lub informacji prawnej, czy też projekt umowy. Uzyskanie pomocy prawnej w ten sposób jest proste i szybkie.

Wychodzimy naprzeciw wszelkim okolicznościom, aby nasi klienci mogli czuć się bezpiecznie i wiedzieli, że świadczymy jedynie profesjonalne usługi najwyższej jakości. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami e-usług, jak i osobistego odwiedzenia kancelarii w Stargardzie.

Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, służące zachowaniu poufności przekazywanych informacji. Przekazane do nas informacje objęte są tajemnicą adwokacką i nie mogą zostać ujawnione.

W celu uzyskania pomocy prawnej on-line należy:
  • przesłać do Kancelarii w Stargardzie wiadomość e-mail zawierającą pytanie wraz z opisem swojego problemu prawnego na adres: klukowska@adwokat-klukowska.pl
  • oczekiwać na zwrotną wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie odebrania pytania przez Kancelarię Adwokacką oraz zaproponowaną ceną za zleconą usługę, a także termin jej realizacji. Adwokat w tym samym e-mail’u może również poprosić o szczegóły stanu faktycznego Państwa sprawy oraz o inne niezbędne dane lub też o skany pism,
  • jeżeli warunki udzielenia pomocy prawnej zostaną przez Państwa zaakceptowane, należy dokonać wpłaty na podany rachunek bankowy,
  • czekać na wiadomość e-mail zawierającą odpowiedź na przedstawione zapytanie w terminie od 2 do 5 dni od daty wpływu opłaty na wskazane konto, w zależności od specyfiki problemu. Serwis e-porady ma prawo do dłuższego niż wyżej wskazany terminu odpowiedzi, w przypadku sprawy skomplikowanej lub z innych przyczyn, które zostaną przez serwis e-porady niezwłocznie wskazane drogą e-mail.

Serwis e-porady ma prawo do odmowy pomocy prawnej w drodze usługi e-porady, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

E-porada wykonywana jest na podstawie przedstawionych przez Klienta informacji i danych, dlatego też kancelaria adwokacka nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne lub niezgodne ze stanem rzeczy przedstawienie przez Klienta stanu faktycznego sprawy.

Jeśli Państwo opiszecie stan faktyczny, okoliczności nurtującego Was problemu, a zapytacie o poradę zbyt ogólnie, nie należy się niepokoić, adwokat w odpowiedzi poprosi o doprecyzowanie problemu.

W sytuacji, gdy zlecenie okaże się być skomplikowane pod względem faktycznym lub prawnym, bądź będzie wymagało dostarczenia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień, zastrzegamy sobie możliwość zaproponowania Naszemu Klientowi udzielenia pomocy prawnej w trybie bezpośrednim lub drogą korespondencyjną.