Logo
 
Logo

Kancelaria adwokacka obsługuje zarówno klientów indywidualnych (osoby fizyczne), jak i podmioty gospodarcze (przedsiębiorców).


W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także organami administracji publicznej i samorządowej. Kancelaria wybiera rozwiązania najkorzystniejsze finansowo dla Klientów. Doradza, kiedy kierować sprawę na drogę postępowania sądowego, a kiedy wybrać inne dostępne rozwiązanie.


Dla klientów indywidualnych Kancelaria świadczy usługi prawne w szczególności w zakresie:

 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa karnego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa konsumenckiego,
 • prawa administracyjnego,
 • dochodzenia należności oraz międzynarodowego postępowania cywilnego.
Przedsiębiorcom oferujemy zarówno stałą obsługę prawną, jak i usługi doraźne.

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zapewniając wysoki stopień poufności i zaangażowania. Stała obsługa prawna może dotyczyć całego przedsiębiorstwa, jak również poszczególnych aspektów jego działalności. Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka i zabezpieczenie sytuacji prawnej klienta w zakresie bieżących oraz długofalowych działań.

Kancelaria zapewnia również świadczenie pomocy prawnej w siedzibie Klienta.


Dla Klientów biznesowych świadczymy usługi prawne w szczególności z zakresu:

 • prawa cywilnego,
 • prawa handlowego i gospodarczego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa karnego gospodarczego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa budowlanego oraz procesów inwestycyjnych,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa przewozowego,
 • windykacji należności.